MobilePay aftale

Denne aftale indgås mellem Scanpay ApS (CVR. DK35413308) og den juridiske person ("kunden"), der accepterer aftalen. Begge parter kan opsige aftalen uden varsel.

Gebyrer

Kunden skal betale 1 DKK pr. transaktion, som kunden modtager via MobilePay. Derudover skal kunden dagligt betale 1,6 DKK pr. påbegyndt dag.

Tredjemand

For MobilePay betalinger giver kunden tilladelse til at Scanpay deler følgende oplysninger med Danske Bank A/S og DIBS A/S:

Opsigelse

Aftalen opsiges ved at deaktivere MobilePay i vores dashboard.